Obavijest o promjeni u postupku registracije objekata koji posluju s hranom

Temeljem članka 52. Zakona o hrani (Narodne novine br. 46/07 i 55/11), a sukladno podjeli nadležnosti iz članka 86. istog Zakona subjekti u poslovanju s hranom moraju podnijeti zahtjev na propisani način za svaki objekt koji je pod njihovom kontrolom u kojem obavljaju djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, kako bi se objekt registrirao ili odobrio. Postupak registracije objekata koji podliježu nadzoru sanitarne inspekcije propisan je u Poglavlju III Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08, 55/09 i 130/10).

Postupak zaprimanja zahtjeva za registraciju objekata kao i njihovo rješavanje se od 11. veljače 2013. godine obavlja u mjesno nadležnim odjelima županijske sanitarne inspekcije, a s ciljem što bržeg i efikasnijeg rješavanja predmeta.

Upute na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja:

http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/uprava_za_sanitarnu_inspekciju

« Povratak na novosti | Napisano 21.03.2013.