Natječaj za Voditelja Odjela za organizaciju rada cehova HOK-a

Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Voditelj Odjela za organizaciju rada cehova (m/ž), 1 izvršitelj/ica s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

organiziranje i koordiniranje rada Odjela,
iniciranje izrade i pripreme izmjena propisa iz područja djelokruga rada Odjela,
organiziranje i provedba sjednica cehova, sekcija i odbora HOK-a,
pružanje stručne pomoći i savjeta iz djelokruga rada Odjela,
suradnja sa stručnim institucijama, tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada odjela, kao i stručnim institucijama i komorama u zemlji i inozemstvu, u dogovoru s Komorskim uredom,
uspostavljanje kontakata s tijelima EU, međunarodnim i EU poslovnim i savjetodavnim organizacijama,
sudjelovanje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata u vezi sa cehovskim radom,
zastupanje zajedničkih interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava,
praćenje gospodarskih prilika, analiziranje stanja u gospodarstvu s naglaskom na obrtništvo,
priprema analiza i izvješća o gospodarstvu u zemlji i inozemstvu,
sudjelovanje u predlaganju mjera ekonomske politike i oblikovanju gospodarskog sustava Republike Hrvatske.
Minimalni uvjeti:

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) – 5 g. radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
aktivno znanje rada na PC-u.
Obavezne kompetencije:

odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu,
informatička pismenost,
izražene organizacijske vještine,
izražene vještine koordiniranja i vođenja srednje velikog tima,
otvorenost i društvenost,
spremnost na timski rad,
spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje.
Prednost:

iskustvo rada na složenijim projektima
VSS - ekonomskog ili pravnog smjera
Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

23.09.2023.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 23.09.2023. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za radno mjesto Voditelj Odjela za organizaciju rada cehova (m/ž)

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

« Povratak na novosti | Napisano 15.09.2023.