Najava 23. Susreta ribara HOK-a

23. SUSRET RIBARA

HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE


Rab, 04 - 06. listopad 2018. godine

Hotel Valamar Padova, Rab
P R O G R A M04. listopada 2018. (četvrtak)


15:00 –18:00 - Dolazak sudionika (recepcija hotela)


16:00-17:00 - Sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a i Organizacijskog odbora
• zatvoreno za javnost - samo za članove Ceha i Organizacijski odbor


17:00-18:00 - Sastanak Organizacijskog odbora i članova Ceha za ribarstvo i akvakulturu
HOK-a s ministrom poljoprivrede, s pomoćnikom ministra poljoprivrede i
predstavnicima Uprave ribarstva
• zatvoreno za javnost - samo za članove Ceha, Organizacijski odbor i predstavnike Ministarstva poljoprivrede


19:00-20:00 - Dobrodošlica domaćina (koktel dobrodošlice)


20:00 - Večera
• Poslije večere, neformalno ribarsko druženje na terasi hotela

05. listopada 2018. (petak)


07:00 – 08:30 - Doručak

08:30 –09:00 - Akreditacija sudionika


09:00-09:30 SVEČANO OTVARANJE 23. SUSRETA RIBARA HOK-a

- "Lijepa naša" – hrvatska himna,
- Pozdravne riječi predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a,
- Pozdravne riječi domaćina,
- Pozdravne riječi predsjednika Organizacijskog odbora,
- Pozdravi gostiju,
- Pozdravne riječi organizatora ,
- Pozdravne riječi pokrovitelja ,
- Svečano otvaranje 23. Susreta ribara

PRIJEPODNEVNI DIO

09:30-09:40 UVODNO IZLAGANJE PREDSJEDNIKA CEHA ZA RIBARSTVO I
AKVAKULTURU HOK-a
Mato Oberan, predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a


09:40-09:55 AKTUALNO STANJE I PERSPEKTIVE HRVATSKOG RIBARSTVA
mr. sc. Ante Mišura – pomoćnik ministra poljoprivrede i ravnatelj Uprave
ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede


09:55-10:05 RIBARSTVO I MARIKULTURA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
Stjepan Nedoklan - predsjednik Ceha za ribarstvo OK Primorsko-goranske
županije i član Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a


10:05-10:20 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE
HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020. GOD., pravilnici i
natječaji, diverzifikacija prihoda ribara u okviru Mjere – I-6 (ulaganja u razvoj
komplementarnih djelatnosti ribara, uključujući ulaganja u plovilo, udičarski
turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova i obrazovne aktivnosti u
ribolovu.), TE OSVRT NA NOVU UREDBU EK O EUROPSKOM FONDU ZA
POMORSTVO I RIBARSTVO ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027.
mr. sc. Irena Jahutka – načelnica Sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu, Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede

10:20-10:35 CRODUX – partner HOK-a u projektu „Zajednička nabava“ - prezentacija
predstavnik Croduxa

10:35-11:30 RASPRAVA

12:00-12:30 KONFERENCIJA ZA NOVINARE

12:30-14:30 RUČAK

POSLIJEPODNEVNI DIO


15:30-15:45 PRIOBALNI RIBOLOV – STANJE RESURSA I REGULACIJA RIBOLOVA U
JADRANSKOM MORU
dr. sc. Sanja Matić Skoko – Institut za oceanografiju i ribarstvo, Splt


15:45-16:00 OBVEZE OBRTNIKA KAO POSLODAVCA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU
Zlatko Šarić, dipl. ing. agr., - voditelj Odjela za praćenje i analizu u području zaštite
na radu - Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu


16:00-16:10 EUROPSKI POGLED NA PRIOBALNI RIBOLOV U HRVATSKOJ
dr. sc. Lav Bavčević – načelnik Odjela za ribarstvo
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


16:10-16:20 TURISTIČKI RIBOLOV
Joško Pedišić - podpredsjednik Koordinacije koćara


16:20-17:00 RASPRAVA


17:00-18:00 Sjednica Ceha ribara i Organizacijskog odbora, te priprema prijedloga Zaključaka
• zatvoreno za javnost - samo za članove Ceha, Organizacijski odbor


20:00 – ZAJEDNIČKA VEČERA I RIBARSKO DRUŽENJE06. listopada 2018. (subota)


08:00 – 09:30 - Doručak

10:00-10:15 ISKRCAJNA MJESTA I RIBARSKE LUKE
Antonio Šunjić - član Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a i predsjednik Ceha za ribarstvo OK SDŽ

10:15-10:30 AKVAKULTURA - PROCJENI ŠTETA OD PREDATORA NA
UZGAJALIŠTIMA ŠKOLJAKA
dr. sc. Leon Grubišić – Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Vedran Kunica – predsjednik Udruge malostonskih školjkara, Mali Ston


10:30-10:45 INSPEKCIJSKI NADZOR U RIBARSTVU
mr. sc. Mario Rogošić - Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede


10:45-11:30 RASPRAVA


11:30 OBJAVA ZAKLJUČAKA
Mato Oberan, predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a


11:00 Završna riječ predsjednika Organizacijskog odbora
Dalibor Kratohvil, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore


12:00 Ručak

Završetak 23. Susreta ribara

« Povratak na novosti | Napisano 25.09.2018.