Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici, održanoj 28. prosinca 2021. usvojilo je Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu. Putem 8 vrsta mjera planira se uključiti 27.000 nezaposlenih i zaposlenih osoba. Za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini biti će utrošeno ukupno 1.021.725.800 kuna. Izvori financiranja su državni proračun, Europski socijalni fond plus (ESF+) te Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ u 2022. u odnosu na 2021. godinu su:

Veći iznos potpora za samozapošljavanje
Veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo
Širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine
Produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca
Produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca
Administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja
Nova pod mjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku
Mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Mjere koje promoviraju zelena i digitalna radna mjesta, koja su ovom trenutku još u fazi razrade, a nakon potpunog usuglašavanja s EK biti će detaljnije objašnjeni kriteriji za zelena i digitalna radna mjesta na www.mjere.hr. Postupak bi trebao biti gotov do kraja godine i tada će i biti objavljen. Za dosadašnje mjere - potpore za Očuvanje radnih mjesta (ORM) i Skraćivanje radnog vremena (SRV) planira se nastavak financiranja na način da se očekuje kako će se mjera Skraćivanja radnog vremena provoditi cijelu godinu, a Očuvanje radnih mjesta ovisno o gospodarskoj situaciji i djelatnostima koje su još pogođene koronavirusom.

Mjere za 2022. godinu su:

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE
POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO / PRIPRAVNIŠTVO – ZELENO DIGITALNO
POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO U JAVNIM SLUŽBAMA
POTPORE ZA USAVRŠAVANJE
POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I PROŠIRENJE POSLOVANJA
Potpora za samozapošljavanje / Samozapošljavanje – zeleno digitalno
Potpora za proširenje poslovanja
Biram Hrvatsku – povratak u RH / Biram Hrvatsku – preseljenje unutar RH
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA I OSTALIH TRAŽITELJA ZAPOSLENJA
OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU
OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU I U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
OBRAZOVANJE ZA TEMELJNE VJEŠTINE OSOBNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA
JAVNI RAD
STALNI SEZONAC

« Povratak na novosti | Napisano 12.01.2022.