Javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća u okviru Sheme školskog voća

Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća (Narodne novine broj 22/13 i 48/13) Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća u okviru Sheme školskog voća.

Javni poziv je objavljen u Narodnim novinama broj 49/13 od 26. travnja 2013. godine.

Pravo sudjelovanja imaju dobavljači voća i povrća koji su u sustavu PDV-a:

- pravne osobe (poljoprivredne zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Sudski registar),

- fizičke osobe (obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Obrtni
registar).

Po principima Europske unije Hrvatska će od 2013. godine provoditi Shemu školskog voća. Riječ je o mjeri koja bi trebala pridonijeti povećanju potrošnje voća i povrća kod djece u nižim razredima osnovne škole, promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća u svakodnevnoj prehrani, kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Također, trebala bi oblikovati prehrambene navike djece i ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća.

Shema školskog voća provodit će se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. do 31. srpnja 2014., a u Shemu školskog voća bit će uključeni učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske. U okviru Sheme školskog voća, voće i povrće biti će u ponudi učenicima kao zaseban obrok, neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Na listi prihvatljivog voća i povrća su mandarine, jabuke, kruške, šljive, breskve, nektarine, trešnje, jagode, rajčice i mrkve. Kriterij za odabir dobavljača bit će svježina voća i povrća i nabava s najbližih gospodarstava, čime će se smanjiti troškovi prijevoza i omogućiti da djeca i njihovi učitelji posjećuju ta gospodarstva.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju će odabrati i odobriti dobavljače (pravne ili fizičke osobe koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Shemi školskog voća) i odobrenim dobavljačima isplatiti potporu za prihvatljive troškove za voće i povrće franco škola koji su nastali u razdoblju provedbe Sheme školskog voća u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe dužne su dostaviti prijavu na javni poziv – popunjeni Zahtjev iz Priloga II. (»Zahtjev za odobravanje podnositelja Zahtjeva za isporuku voća i povrća«) Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća, te priloge navedene u Javnom pozivu.

Postupak ocjenjivanja prijava i odabira dobavljača voća i povrća provest će Agencija za plaćanja.

Na službenim internetskim stranicama, Agencija za plaćanja (www.apprrr.hr), bt će objavljen

– popis dobavljača koji ispunjavaju uvjete javnog poziva;

– popis škola koje mogu sudjelovati u Shemi školskog voća s brojem učenika po školi

Svaka prijava, dostavlja se u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja prijave napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Javni poziv za odabir dobavljača za isporuku voća i povrća školama«.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave Javnog poziva u Narodnim novinama.

« Povratak na novosti | Napisano 06.05.2013.