HOK pripremio odgovore na najčešća pitanja o mogućoj odgodi plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

HOK pripremio odgovore na najčešća pitanja o mogućoj odgodi plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Za vas smo pripremili odgovore na najčešća pitanja vezana uz korištenje ove mogućnosti, koje možete preuzeti:
https://www.hok.hr/sites/default/files/inline-files/ODGOVORI%20NA%20NAJ%C4%8CE%C5%A0%C4%86A%20PITANJA%20za%20odgodu%20pla%C4%87anja%20poreznih%20obveza%20obrtnika.pdf

« Povratak na novosti | Napisano 25.03.2020.