Dostava podataka za izdavanje licencije zajednice

Obavještavamo Vas da je na Web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (http://www.mppi.hr/default.aspx?id=411 )objavljen obrazac za “Dostavu podataka za izdavanje EU licencije“.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Zajednici, odnosno od 01.07.2013. godine, pravna ili fizička osoba smije obavljati djelatnost međunarodnog javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta ako posjeduje licenciju Zajednice, izdanu sukladno odredbama Uredbe (EZ-a) br. 1071/2009, Uredbe (EZ-a) br. 1072/2009 i Uredbe (EZ-a) br. 1073/2009.
Licenciju Zajednice izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

U skladu s navedenim potrebno je da prijevoznici koji posjeduju važeću licenciju za obavljanje javnog prijevoza putnika ili tereta u međunarodnom cestovnom prometu popune i dostave obrazac u prilogu Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi cestovnog i željezničkog prometa na jedan od sljedećih načina:
• Fax. 01/6169-081
• Poštom na adresu 10 000 Zagreb, Prisavlje 14
• E-mailom:
o ivan.coric@mppi.hr
o kresimir.braovac@mppi.hr (prijevoz tereta)
o gordan.stefan@mppi.hr (prijevoz putnika)

« Povratak na novosti | Napisano 29.03.2013.