Do 1. rujna ribarima stižu potpore za kapitalna ulaganja

Ceh za ribarstvo Hrvatske obrtničke komore, predvođen predsjednikom Ceha Antom Fabijanićem, zajedno s predsjednicima cehova ribara područnih komora i pojedinih ribarskih udruga, sastao se 23. lipnja s ministrom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petrom Čobankovićem i državnim tajnikom za ribarstvo Tončijem Božanićem.
Na sastanku na kojem su bili i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Mato Topić i glavna tajnica HOK-a Mira Čegec, ribari su predstavili najznačajnije probleme ribara te utvrdili načine njihovog postupnog rješavanja.
Potpore za kapitalna ulaganja ribarima će stići do 1. rujna 2010., i to zaostali dio potpora iz 2007. i 2008. godine, zaključno sa potporama za koje su zahtjevi predani do 25. studenog 2009., a rješenja o potporama dostavljat će se onim redoslijedom, kojim su zahtjevi za potpore pristizali u Ministarstvo.
Premda cijenu "plavog dizela" određuju nabavne cijene sirovine, Ministarstvo će okupiti proizvođače i distributere "plavog dizela", kako bi se razgovaralo o mogućoj povoljnijoj cijeni.
Zamjena postojećih knjižica za elektronske evidencijske kartice s podacima o iskorištenosti kvote za nabavu "plavog dizela", ribarima će biti isporučene prema planu (do kraja srpnja 2010.), a novi ribari moći će podići njihove elektronske kartice i nakon navedenog roka.
Valja napomenuti da će gorivo i dalje biti plave boje, a cijena će ostati ista.
Eventualno povećanje kvote "plavog dizela", biti će moguće uz adekvatno obrazloženje očevidnicima.
U pogledu pregovora sa EU na području ribarstva, zaključeno je da godine pred ulazak Hrvatske u EU predstavljaju prijelazno razdoblje u kojem će se mehanizmi državnih poticaja zamijeniti izdašnijim europskim sredstvima iz EU-fondova.
I dalje, kako je zaključeno, u pregovorima s EU treba inzistirati na zadržavanju tradicionalnog načina ribolova - dok će se pojedina ograničenja u primjeni nekih ribarskih alata nastojati riješiti odgodom (prije ulaska) odnosno derogacijom (nakon ulaska u EU).

« Povratak na novosti | Napisano 05.07.2010.