18. SUSRET RIBARA

18. SUSRET RIBARA18. SUSRET RIBARA
HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

17 - 19. listopad 2013. godine
Hvar

Hotel Amfora


P R O G R A M
17. listopad 2013. ( ČETVRTAK )


15:00 –18:00 - Dolazak sudionika, ( recepcija hotela )

17:00 -18:00 - Sjednica Organizacijskog odbora i Ceha za ribarsvo i akvakulturu HOK-a
( zatvoreno za javnost )

18:00 -19:00 - Sastanaki Ceha za ribarsvo i akvakulturu HOK-a s predstavnicima Uprave ribarstva
( zatvoreno za javnost )

19:00 – Koktel dobrodošlice uz “Hvarske kantadure”

20:00 – Večera - ( buffet večera u restoranu “Windows on Hvar”)

20:00 - Ribarsko druženje na terasi hotela "Amfora"


18. listopad 2013. ( PETAK )


07:00 – 08:30 Doručak

08:30 –09:00 Akreditacija sudionika

09:00-09:30 SVEČANO OTVARANJE 18. SUSRETA RIBARA HOK-a
- "Lijepa naša " – hrvatska himna

- Uvodno obraćanje predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a,
- predsjednik Ceha, Vladan Bojić

- Pozdravne riječi domaćina,
- predsjednica Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, Marija Crmarić

- Pozdravne riječi predsjednika Organizacijskog odbora
- podpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, Igor Vojinović

- Pozdravne riječi predstavnika Ministarstva poljoprivrede, mr. sc. Ante Mišura

- Pozdravi gostiju
- gradonačelnik Hvara, Rino Budrović
- župan Splitsko-dalmatinske, Zlatko Ževrnja
- splitsko-makarski nadbiskup, mons. Marin Barišić

- Pozdravne riječi organizatora,
- predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dragutin Rangajec

- Izbor radnog predsjednišva

PRIJEPODNEVNI DIO

09:30 1. Uvodno izlaganje predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
Vladan Bojić, predsjednik Ceha

09:40 2. Aktualno stanje i perspektive razvoja hrvatskog ribarstva
mr. sc. Ante Mišura, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

09:50 3. Zakon o morskom ribarstvu
mr.sc. Josip Marković, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

10:00 4. Hrvatsko ribarstvo nakon ulaska Hrvatske u EU
dr. sc. Lav Bavčević, Poljoprivredna savjetodavna slušba

10:15 – 11:00 RASPRAVA

11:00 – 11:30 PAUZA

11:30 5. Ribarstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Paško Vela - predstavnik ribara iz Splitsko-dalmatinske županije

11:40 6. Ribolov malim ribolovnim alatima
Stjepan Nedoklan, podpredsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a

11:50 7. Stanje priobalnih resursa u Jadranskom moru
prof. dr. Jakov Dulčić, Institut za ocenografiju i ribarstvo

12:00 – 13:00 RASPRAVA

13:00 – 15:00 RUČAK


POSLIJEPODNEVNI DIO

15:45 Prezentacija programa ”Obrtnik i partner”
Irena Donaj, direktorica marketinga i odnosa klijentima, Park Avenija d.o.o

15:50 Program ”Obrtnik i partner” - Zagrebacka banka - Posebne ponude za obrtnike
Dario Pekas, direktor Poduzetničkog centra Split

16:00 8. Aktualni trenutak u marikulturi
Ana Lukin, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

16:10 9. Koćarski ribolov
Vlado Grubišin, član Ceha za ribarstvo i akvakultiru HOK-a

16:20 10. Ribolov sitne plave ribe
Boško Edison, član Ceha za ribarstvo i akvakultiru HOK-a

16:30 – 17:30 RASPRAVA

17:30-18:30 Sjednica Ceha ribara i Organizacijskog odbora, te priprema prijedloga Zaključaka
( zatvoreno za javnost )

20:00 – ZAJEDNIČKA VEČERA I DRUŽENJE
19. listopad 2013. ( SUBOTA )

08:00 - 09:30 – Doručak

10:00 11. Ribarska inspekcija
mr.sc. Mario Rogošić – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

10:15 12. Operativni program za ribarstvo, te poticaji i potpore u ribarstvu nakon ulaska Republike
Hrvatske u EU
mr. sc. Irena Jahutka, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

10:30 – 11:30 RASPRAVA

11:30 - 12:00 OBJAVA ZAKLJUČAKA i KONFERENCIJA ZA NOVINARE
- Vladan Bojić, predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a

12:00 - Završna riječ predsjednika Organizacijskog odbora
- Igor Vojinović, podpredsjednik Hrvatske obrtničke komore


Završetak 18. Susreta ribara

Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
– Vladan Bojić, predsjednik ceha
– Stjepan Nedoklan, podpredsjednik Ceha
– Tonči Trevižan, član Ceha
– Danijel Strugar, član Ceha
– BoškoEdison , član Ceha
– Vlado Grubišin, član Ceha
– Mato Oberan, člana Ceha


Organizacijski odbor
- Igor Vojinović, predsjednik Organizacijskog odbora, podpredsjednik HOK-a
- Marija Crmarić, predsjednica OK Splitsko-dalmatinske županije
- Vladan Bojić, predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
- Stjepan Nedoklan, potpredsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
- Vlado Grubišin, član Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a


Domaćin
- Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije


Organizator
- Hrvatska obrtnička komora« Povratak na novosti | Napisano 17.10.2013.