16. SUSRET RIBARA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

16. SUSRET RIBARA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE13. i 14. listopada 2011.
u Crikvenici

Domaćin 16. Susreta ribara je Obrtnička komora Primorsko-goranske županije.
Na 16. Susretu ribara, kroz stručna izlaganja i raspravu, razmotrit će se brojne teme vezane uz obavljanje ribarske djelatnosti:
•Uvodno izlaganje predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
•Stanje i perspektive razvoja hrvatskog ribarstva
•Ribarstvo u Primorsko-goranskoj županiji
•Koćarski ribolov
•Plivaričarski ribolov
•Mali ribolovni alati
•Marikultura – uzgoj školjaka
•Marikultura – uzgoj bijele morske ribe
•Hrvatski registar brodova – Pregled ribarskih brodova, cijene i obim pregleda
•Znanstvena tema – Stanje ribe u Jadranu i budućnost ribolova
•Iskustva nizozemskih ribara i ribarska politika u EU

Svi zainteresirani ribari mogu se javiti u ured Udruženja obrtnika oko dogovora.

« Povratak na novosti | Napisano 06.10.2011.