10. SUSRET PRIJEVOZNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

U Hrvatskoj obrtničkoj komori 15. i 16. ožujka 2018. godine, održan je 10. susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore. Uz nazočnost nadležnih institucija i mjerodavnih predavača, vodila se rasprava o nizu aktualnih problema prijevozništva. Predstavnici Ceha i ostali sudionici prezentirali su svoje viđenje problema i moguća rješenja. Na temelju iznesenog doneseni su sljedeći


ZAKLJUČCI


1. Prijevoznici Hrvatske obrtničke komore okupljeni pod Cehom prijevoznika i prijevozničkim sekcijama (taksi, prijevoz putnika i turistički prijevoz brodom) nisu zadovoljni međuinstitucionalnom suradnjom s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Donošenje krovnih zakonskih odredbi bez stvarnih konzultacija s predstavnicima sektora na čije se poslovanje zakon primjenjuje uzrokovat će dugoročne štete i probleme u ovoj djelatnosti.

Tražimo da nam Ministarstvo hitno dostavi novu, finalnu verziju Nacrta prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu te primi na sastanak predstavnike vodstva Ceha prijevoznika i prijevozničkih sekcija na kojemu će predstavnici ministarstva predstaviti i pojasniti bitne odredbe iz Nacrta prijedloga zakona, a kao korak u uspostavljanju suradnje za rješavanje problema u ovome sektoru.

2. Traži se uvođenje povrata dijela trošarine na dizel gorivo subjektima u javnom prijevozu tereta i putnika cestom, kako je praksa u ostalim zemljama EU.

3. RTV pristojba koja se u ovome trenutku plaća za svako vozilo neizdrživ je teret za većinu prijevoznika. Ceh prijevoznika HOK- predlaže mogućnost plaćanja pristojbe po paušalnom iznosu za sva vozila na godišnjoj razini.

4. S obzirom da nove vozačke dozvole ne omogućavaju vlasnicima obrta uvid u moguće zabrane prometovanja za pojedine kategorije od strane vozača, vlasnici prijevozničkih obrta koji se bave unutarnjim i pogotovo međunarodnim prijevozom pod rizikom su od plaćanja kazni zbog nedostatka informacija o tome jesu li njihovi vozači počinili prekršaj zbog kojeg im je privremeno oduzeta mogućnost upravljanja vozilom potrebnim za rad.

Tražimo da MUP obavijesti vlasnika obrta ukoliko je nad njegovim zaposlenikom takva mjera provedena, kako (vlasnici obrta) ne bi bili izloženi kaznama u međunarodnom prometu, odnosno da se vlasnike prijevozničkih obrta u unutarnjem prometu ne kažnjava za prekršaj kojeg su napravili njihovi zaposlenici.

5. Strani prijevoznici koji prometuju kroz RH dužni su se registrirati i plaćati PDV za prijevoz obavljen na području RH. Tražimo sustavne i češće kontrole stranih prijevoznika prilikom ulaska u RH i na cestama RH.

6. Kroz izmjenu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama tražimo da se u sve županijske lučke uprave uvede član u upravnom vijeću kao predstavnik brodara, ribara ili najvećeg korisnika luke koji će ravnopravno sudjelovati u radu vijeća, a posebno pri donošenju odluka bitnih za poslovanje svih gospodarskih subjekata - korisnika luke.

Također tražimo da se Županijske lučke uprave unificiraju u radu u smislu da iste odredbe i pravilnici o radu vrijede na cijeloj obali. Nadalje, nužno je ujednačiti tarife lučkih pristojbi prema kategorijama luka, a vezove dodjeljivati prema transparentnim pravilima za sve lučke uprave.


Predsjednik Ceha prijevoznika HOK-a
Emilijo Bajlo, v.r.

« Povratak na novosti | Napisano 10.04.2018.