1. SUSRET OTOČKIH TRGOVACA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

1. SUSRET OTOČKIH TRGOVACA
HRVATSKE OBRTNiČKE KOMORE
U Supetru je 24. travnja 2010. godine održan 1. Susret otočkih trgovaca
Hrvatske obrtničke komore.
Na skupu su bili nazočni predstavnici Ceha trgovaca Hrvatske obrtničke komore, predstavnika županijskih obrtničkih komora, otočkih Udruženja obrtnika, otočkih gradonačelnika i načelnika, predstavnika SDŽ, predstavnika Državne uprave SDŽ, predstavnika Uprave za otočni i priobalni razvoj MMPI-a, predstavnika Jadrolinije, predstavnika s Ekonomskog fakulteta u Splitu te ostalih sudionika.
ZAKLJUČCI
1. Potaknuti obrte sa cjelogodišnjim poslovanjem raznim beneficijama, koje bi se
mogle naplatiti većim davanjima sezonskih obrta.
2. Produžiti turističku sezonu oslanjajući se na proizvodnju i trgovinu autohtonim
proizvodima.
3. Povezati trgovinu sa malim proizvođačima autohtonih proizvoda.
4. Iskoristiti potencijale praznog garažnog prostora noćnih trajektnih linija, na
kojima bi se otočnim obrtnicima mogao omogućiti jeftiniji prijevoz robe.
5. Omogućiti prvenstvo ukrcaja na trajekte obrtnicima u ranim jutarnjim i kasnijim
večernjim satima, osobito vikendom. Time bi se obrtnicima olakšao prijevoz
kvarljive robe, a turistima smanjile gužve na dnevnim linijama.
6. Stimulirati nove otočne obrte oslobađanjem od poreza na dohodak barem za
prve dvije do tri godine.
7. Omogućiti svim obrtnicima jednostavnije ostvarivanje poticaja, a trgovcima
osobito, pristup povoljnim kreditima.
8. Omogućiti predstavljanje autohtonih proizvoda i atraktivnih otočkih destinacija
u putničkim prostorima trajektnih linija.
9. Tražiti od lokalne samouprave da se deficitarnim zanimanjima omoguće
besplatni prostori i da se oslobode od svih nameta sve dok imaju status
deficitarnog zanimanja.
10. Tražit smanjenje neodržive cijene vode u gospodarstvu i da se svede na
cijene vode za domaćinstva.
11. Suradnja otočkih gradonačelnika i načelnika za postizanje dogovora oko
zajedničkih nižih cijena poreza na tvrtku, spomeničke rente, komunalne
naknade, komunalnih doprinosa i javne površine.
12. Potaknuti otočne lokalne samouprave na davanje poticaja trgovcima koji se
skrbe za stare i nemoćne u udaljenim mjestima.
13. Tražiti da se na županijskoj razini ograniči izdavanje dozvola za otvaranje
raznih sezonskih obrta, osobito trgovina na otocima, proporcionalno potrebi
za istima, što je moguće ostvariti u obliku izdavanja licenca.
14. Rješavanje vječnog problema inspekcija, po pitanju kontrole neprijavljenih
obrta i nelojalne konkurencije.
15. Tražiti da se spriječi izdavanje dozvola za otvaranje velikih trgovačkih centara
u središtima otočkih gradova i mjesta.
16. Tražiti da ovaj susret postane mjesto tradicionalnog okupljanja svih otočkih
trgovaca, ali i otočkih obrtnika općenito, koji će se održavati svake godine.

« Povratak na novosti | Napisano 29.04.2010.